O nas

O nas

Historia

 
 
Od 2007 roku zacieśniają się kontakty toruńskiego wydawnictwa z kolejnymi partnerami z Chin. Podczas wizyty chińskiej delegacji z Anhui Publishing Grup, której przewodniczyła Pani Wu Wei została zadeklarowana chęć podjęcia współpracy z toruńskim wydawcą. Kolejnym krokiem było podpisanie pierwszej umowy – nastąpiło to w trakcie wizyty delegacji Wydawnictwa Adam Marszałek w Chinach. W uroczystym spotkaniu uczestniczył również prezydent miasta Torunia Michał Zaleski. Był to pierwszy kontrakt podpisany przez dr Adam Marszałka o współpracy pomiędzy dwoma krajami. O tym jak ważne to było wydarzenie świadczy fakt otrzymania Certificate of Approval for Establishment of Enterprise with Foreign Investment in the People’s Republic of China którego posiadaczem w Polsce jest jedynie Adam Marszałek. Niedługo potem, w trakcie odwiedzin kolejnej delegacji APG w Polsce, której przewodniczył Tian Haiming, podpisano więcej kontraktów o współpracy. W listopadzie 2008 roku, wizyta delegacji Wydawnictwa Adam Marszałek zaowocowała poszerzeniem współpracy. W tym czasie również nastąpiła wizytacja polskich gości w oddziałach APG – nastąpiły spotkania z kolejnymi wydawcami z grupy oraz odwiedzono drukarnię.
 
W maju 2009 roku zostały zawarte pierwsze ważne kontrakty na wydanie chińskich książek (Chinese Folk Customs, I’m a Mouse in Beijing Room oraz Psychoteraphy from the Orient). Podpis pod nimi złożyli dr Adam Marszałek oraz Lin Qingfa, redaktor naczelny Anhui Publishing Group. Po pięciu latach budowania wspólnych stosunków we współpracy wydawniczej nastąpił przełom. W czasie wizyty osiemnastoosobowej delegacji chińskiej pod przewodnictwem Zang Shikaia w Toruniu podpisano pierwszą umowę o powołaniu nowej firmy. Był to pierwszy krok do powołania Time Marszałek Group, który miał być firmą polsko-chińską specjalizującą się w wydawaniu książek obu wydawnictw na rynku polskim i angielskim. 
 
W 2011 roku w trakcie trwania Międzynarodowych Targów Książki w Pekinie przeprowadzono negocjacje przez przedstawicieli APG redaktora naczelnego Lin Qingfa i dyrektora Bao Yunjiu z przedstawicielami WAM dr Adamem Marszałkiem i dyrektor Iwoną Nadolską-Bartosiak, ustalono plan współpracy na rok 2012. W tym ważnym spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy wydawnictw skupionych w Anhui Publishing House: Huang Heping, Ren Gengyun, Hu Zhengyi, Zheng Ke, Zheng Kewen oraz Zhu Han Dong. W trakcie wizyty w Chinach, dr Adam Marszałek w dowód uznania jego dorobku w zacieśnianiu współpracy polsko-chińskiej prezes Marszałek został wyróżniony tytułem honorowego członka zarządu China Book International Advisory Board. W wyniku długich negocjacji prowadzonych przez polskich i chińskich partnerów w Hefei doszło do podpisania umowy, która była aktem założycielskim międzynarodowej firmy Time Marszałek Group. Oprócz aktywności wydawniczej, zaplanowano, że będzie ona prowadziła również działalność biznesową w innych dziedzinach. Siedzibą spółki zostały pod toruńskie Łysomice, a teren działania obejmuje całą Europę.
 
Dr Adam Marszałek został mianowany generalnym menedżerem i jest reprezentantem firmy w Polsce. Wśród obecnych członków zarządu znajdują się również Wang Min, prezes spółki, Bao Yunjiu, prezes zarządu, oraz dwóch dyrektorów zarządu Ma Xiaoyun i Liu Chao. W tym samym roku w dniu 9 października w hotelu Hilton w Warszawie odbyła się uroczysta ceremonii inauguracji działalności Time Mrszałek Group w Polsce. Od tego czasu działalność firmy rozwija się z każdym rokiem. Najważniejszym partnerem wydawniczymi poza współzałożycielami jest najstarszy wydawca z Pekinu China Renmin University Press. Ponadto od wielu lat doskonale układa się współpraca z wydawcami z Encyclopedia of China Publishing House, Foreign Language Press,  Foreign Language Teaching and Research Publishing Co., Ltd,  New World Press,  Beijing Foreign Studies University,  Hubei Science and Technology Publishing,  Chinese Writers Association, a niedawno podjęliśmy współpracę z Tsihnghua University Press, Henan University Publishing House oraz East China Normal University Press w Shanghaiu.